Atpakaļ

Skolas vadību nodrošina direktore, direktora vietnieki izglītības jomā un direktora vietnieks saimnieciskajā darbā.

Skolas direktore - Nataļja Kubasova, 67288754

Direktora vietnieki izglītības jomā:

o       Romualda Mikucka

o       Gaļina Gapejeva

o       Vita Jurkeviča (ilgstoši slimojošo bērnu apmācības Centra vadītāja)

o       Vladimirs Bobers

Direktora vietniece saimnieciskajā darbā Gaļina Carenko

Sekretāre Viktorija Peščerova, 67285517