Atpakaļ

Skolas vadību nodrošina direktore, direktora vietnieki izglītības jomā un direktora vietnieks saimnieciskajā darbā.

Skolas direktore - Nataļja Kubasova, 67288754

Direktora vietnieki izglītības jomā:

o   Romualda Mikucka

o   Gaļina Gapejeva

o   Vita Jurkeviča (ilgstoši slimojošo bērnu apmācības Centra vadītāja)

o   Vladimirs Bobers

Direktora vietniece saimnieciskajā darbā Gaļina Carenko

Sekretāre Kristīne Lazdāne, 67285517